Navigation
Home Page

School Staff

 

Mrs. L. Curran- Spain      Head Teacher

Mrs. S. Terndrup            Deputy Head Teacher

Mrs. D. Bell                     Goldfinch Class Teacher  & Senior Teacher (Year 1) 

 

Mrs C Richardson           Special Educational Needs Co-Ordinator 

            

Miss J Long                    Duckling Class Teacher (EYFS)

Mrs Marsden                  Greenfinch Class (Year 2)

Miss H. Spidy                 Barn Owl Class Teacher (Year 3)

Mrs R Elliott                  Tawny Owl class Teaher (Year 4)

Mrs Z Davis                   Sparrowhawks Class Teacher (Year 5)             

Miss H Fenn                   Goshawk class Teacher (Year 6) 

 

Miss C. Aldis                      EYFS Teaching Assistant/HLTA

Miss K Buckmaster            EYFS Teaching Assistant

Mrs. C Richardson             KS1/KS2 Teaching Assistant/HLTA

Mrs. L. Bloom                    KS1 Teaching Assistant

Miss H. Miller                   KS1 Teaching Assistant/HLTA

Mrs J Senis  Fernandes    KS2 Teaching assistant

Miss. L. Ward                   KS2 Teaching Assistant/HLTA

Mrs C Trevethan Watson  KS2 Teaching assistant

Mrs J Cotton                    KS2 Teaching Assistant

Mrs. E Cook                      KS2 Teaching Assistant

Mrs. C Fairclough              KS2 Teaching Assistant

 

Mrs. M. Johnson             Administrator

Mrs. L. Frew                   Admin Assistant

 

Mr. G. Stockings             Caretaker

 

Mrs. L Jordan-Steel       Head of Kitchen

 

Top