Navigation
Home Page

School Staff

 

Mrs. L. Curran- Spain      Head Teacher (DSL)

Mrs. S. Terndrup            Deputy Head Teacher (ASL)

Mrs. D. Bell                     Greenfinch Class Teacher  & Senior Teacher (Year 2) (ASL)

 

Mrs C Richardson           Special Educational Needs Co-Ordinator 

            

Miss J Long                        Duckling Class Teacher (EYFS)

Miss J Balaam                    Goldfinch  Class (Year 1)

Miss C Baker                      Barn Owl Class Teacher (Year 3)

Mr M Chauffour                 Tawny Owl class Teaher (Year 4)

Mrs Z Davis                       Sparrowhawks Class Teacher (Year 5)             

Mrs H Woods                     Goshawk class Teacher (Year 6) 

 

Miss K Buckmaster            EYFS Teaching Assistant

Mrs. C Richardson             KS1/KS2 Teaching Assistant/HLTA

Mrs D Thomas                   KS1 Teaching Assistant

Mrs C Trevethan Watson  KS1 Teaching Assistant

Mrs A Fenton                    Inclusion and Family Support/HLTA (ASL)

Miss H. Miller                    KS2 Teaching Assistant/HLTA

Mrs J Cotton                     KS2 Teaching Assistant

Mrs L Fiske                        KS2 Teaching Assistant

Mrs S Pilgrim                     KS2 Teaching Assistant

Mrs H Meadows                 KS2 Teaching Assistant

 

Ms E. Sharman                 School Business Manager

Mrs. E. Leivers                 Admin Assistant

 

Mr. P. Fargher                  Caretaker

 

Mrs. L Jordan-Steel       Head of Kitchen

 

Top