Navigation
Home Page

School Staff

 

Mrs. L. Curran- Spain      Head Teacher (DSL)

Mrs. S. Terndrup            Deputy Head Teacher (ASL)

Mrs. D. Bell                     Greenfinch Class Teacher  & Senior Teacher (Year 2) (ASL)

 

Mrs C Richardson           Special Educational Needs Co-Ordinator 

            

Miss J Long                        Duckling Class Teacher (EYFS)

Miss J Balaam                    Goldfinch  Class (Year 1)

Miss C. Baker                      Barn Owl Class Teacher (Year 3)

Mr M. Chauffour                 Tawny Owl Class Teaher (Year 4)

Mrs Z. Davis                       Sparrowhawks Class Teacher (Year 5)             

Mrs H. Woods                     Goshawk Class Teacher (Year 6) 

Mr A. Minter                       Goshawks Class Teacher (Year 6) - Maternity Cover

 

Miss K. Buckmaster            EYFS Teaching Assistant

Mrs C. Richardson             KS1/KS2 Teaching Assistant/HLTA

Mrs D. Thomas                   KS1 Teaching Assistant

Mrs C. Trevethan Watson  KS1 Teaching Assistant

Mrs A. Fenton                    Inclusion and Family Support/HLTA (ASL)

Mrs J. Cotton                     KS2 Teaching Assistant

Mrs L. Fiske                        KS2 Teaching Assistant

Mrs S. Pilgrim                     KS2 Teaching Assistant

Mrs H. Meadows                 KS2 Teaching Assistant

 

Miss E. Sharman                 School Business Manager

Mrs E. Leivers                    Admin Assistant

 

Mr  P. Fargher                  Caretaker

 

Mrs. J  Brett                    Head of Kitchen

Mrs S. Langley-Bowen       Kitchen Assistant

 

 

Top